[email* your-email placeholder "Twój e-mail (wymagany)"]
[submit "Zapisz mnie"]

Michael J. Behe

Michael J. Behe jest amerykańskim biochemikiem. Ukończył studia na Uniwersytecie Drexela w Filadelfii w 1974 roku, po których uzyskał tytuł licencjata z chemii. Następnie studiował biochemię na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie w 1978 roku zdobył tytuł doktora. Jego dysertacja doktorska dotyczyła anemii sierpowatej. W latach 1978–1982 odbył staż podoktorski w Narodowym Instytucie Zdrowia, gdzie zajmował się strukturą DNA. W latach 1982–1985 był adiunktem na Wydziale Chemii w Queens College w Nowym Jorku. W 1985 roku przeniósł się do Lehigh University, gdzie został zatrudniony na stanowisku profesora biochemii i gdzie pracuje do dziś. Behe jest autorem ponad czterdziestu specjalistycznych artykułów. Napisał także kilka książek, z których najbardziej znana jest Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Uczony twierdzi, że najlepszym wyjaśnieniem układów ożywionych na poziomie molekularnym jest hipoteza inteligentnego projektu. Recenzje książki Czarna skrzynka Darwina ukazywały się na łamach New York Times, Nature, Philosophy of Science oraz Christianity Today. Na temat tej pracy powstało ponad osiemdziesiąt publikacji, doczekała się ona także przekładu na osiem języków.