[email* your-email placeholder "Twój e-mail (wymagany)"]
[submit "Zapisz mnie"]

Wersja polska wydarzenia już dostępna!

Wersja angielska wydarzenia już dostępna!

Prezentacje prelegentów

Fundacja En Arche zaprasza

Inteligentny projekt w przyrodzie – iluzja czy rzeczywistość?

DEBATA NAUKOWA

Projekt jest iluzją

Projekt jest rzeczywistością

Prof. Michael Ruse
filozof, Florida State University

Prof. Małgorzata
Moczydłowska-Vidal
paleobiolog Uppsala Universitet

Prof. Michael J. Behe
biochemik, Lehigh University

Dr Richard Sternberg
biolog ewolucyjny, Discovery Institute

udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja

Zapraszamy na niezwykłą debatę zorganizowaną przez Fundację En Arche, w czasie której światowej sławy uczeni podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, czy inteligentny projekt w przyrodzie jest iluzją czy rzeczywistością?

Inteligentny projekt w przyrodzie: iluzja czy rzeczywistość? Odpowiedź na to pytanie od dawna intryguje uczonych. W roku 1859 ukazała się książka Karola Darwina O powstawaniu gatunków, której treść wskazuje, że cały świat przyrody ożywionej jest wynikiem działania czysto naturalistycznego procesu ewolucji napędzanej przez dobór naturalny, który działa na podstawie przypadkowej zmienności. Opinia Darwina, zgodnie z którą projekt w przyrodzie jest tylko pozorny, nadal jest powszechna w nauce. Znany ewolucjonista i popularyzator darwinizmu Richard Dawkins napisał w książce Ślepy zegarmistrz, że „biologia zajmuje się obiektami złożonymi, tworzącymi wrażenie celowego zamysłu”.

Czy rzeczywiście mamy do czynienia jedynie z wrażeniem celowego zamysłu struktur przyrodniczych? Wśród uczonych coraz częściej pojawiają się opinie, że projekt w przyrodzie nie jest pozorny, lecz jest to naukowo wykrywalna cecha struktur przyrodniczych. Tego rodzaju opinie głoszą zwolennicy teorii inteligentnego projektu. Zgodnie z tym ujęciem mamy do dyspozycji pewne kryteria, które pozwalają rozstrzygnąć, czy dana struktura powstała przypadkowo, czy też jest efektem projektu. Teoretycy projektu podkreślają, że praktyka rozpoznawania projektu jest powszechnie stosowana w różnych dziedzinach nauki (np. w archeologii) i jeżeli odnosi ona tam sukcesy, to dlaczego nie podjąć próby naukowego wykrycia projektu w przyrodzie?

Wydarzenie polecają:

Uniwersytet Zielonogórki

Filozoficzne Aspekty Genezy

Prof. Michael Ruse

Prof. Michael Ruse

filozof, Florida State University

„Wielki dziewiętnastowieczny angielski teolog John Henry Newman powiedział: „ponieważ wierzę w Boga, wierzę też w projekt, ale moja wiara w Boga nie zależy od wiary w projekt”. Ten aforyzm Newmana stanowi dla mnie inspirację do rozważań na temat teorii inteligentnego projektu.”

Prof. Małgorzata Moczydłowska-Vidal

Prof. Małgorzata Moczydłowska-Vidal

paleobiolog Uppsala Universitet

„Inteligentny projekt w przyrodzie to iluzja i próba wytłumaczenia tego, czego jeszcze nie rozumiemy w przyrodzie i/lub czego jeszcze nie pojmujemy naszym ograniczonym intelektem. Jest on obciążony nieznajomością albo świadomym odrzuceniem znanych faktów i zapisów przyrody naturalnej. Koncepcja tego „projektu” jest sprzeczna z zapisem skamieniałości poprzez czas geologiczny i wiedzą biologiczna, obok innych dyscyplin wiedzy. Rzeczywistość przyrody, włączając w to nasz gatunek i jego pojmowanie swego istnienia, jest bardzo złożona i nasz umysł/ nasza świadomość jeszcze jest niedostatecznie rozwinięta, aby odkryć i poznać wszystkie procesy, fizyczne, chemiczne i biologiczne, które rządzą naturą i Wszechświatem.”

Prof. Michael J. Behe

Prof. Michael J. Behe

biochemik, Lehigh University

„Współczesna biologia odkryła, że komórka funkcjonuje dzięki wyrafinowanej maszynerii, której darwinowska teoria ewolucji w żaden sposób nie jest w stanie wyjaśnić. Ludzie gotowi do rozważenia takich świadectw biologicznych dochodzą do wniosku, że wyraźnie wskazują one na celowy, inteligentny projekt.”

Dr Richard Sternberg

Dr Richard Sternberg

biolog ewolucyjny, Discovery Institute

„Materializm nie zapewnia wyjaśnienia niezwykle złożonych struktur regulacyjnych występujących nawet w najprostszych komórkach. Nie wyjaśnia też, czy takie struktury mogłyby mieć prostsze formy i jak mógłby zachodzić proces ich ewolucji.”

Wydarzenie już się odbyło

Fundacja En Arche

Fundacja En Arche działa na rzecz nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka. Założenia fundacji realizujemy poprzez wydawanie książek oraz inicjatywy naukowe – stypendia, konkursy, wspieranie badaczy i naukowców, współpracę z uczelniami w Polsce i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

En Arche to także Fundacja wspierająca młodzież, studentów czy doktorantów. Nasz program stypendialny przygotowaliśmy specjalnie w celu pomocy i umożliwienia zdolnej młodzieży rozwoju potencjału naukowego. Wspólnie opracowaliśmy unikatowy system wsparcia młodzieży, gdzie głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Na wzór najlepszych uczelni na świecie, wierzymy, że to właśnie kreatywność, nietuzinkowe myślenie zasługuje na wyróżnienie.